Le dicton du jour :

« Qandu a marina stirassa i massacàn, se nun ciœve ancœi ciœve demàn »

Quand la mer entraîne les pierres, s’il ne pleut pas aujourd’hui il pleuvra demain

Evénement

-

Monaco à travers les Siècles

Un brin d’histoire sur le pays

Devinette : u Relœri d’u Palaçi

D’au ciû autu de ra turre
Min te gardu e te cumandu !
Ciû d’ün cou te gagu curre
Se me gardi ün caminandu…

Se puscissi me fà curre,
Ünt’i giurni de sufrança,
Munterissi sciû ra turre
Per me dà de cou de lança…

Se muntessi sciû ra turre
Candu ai ru choe cuntentu,
Me dirissi de nun curre,
De nun curre cuma u ventu !…

Nun te cride che min curre,
Nun te cride che m’arreste :
D’au ciû àutu de ra turre
Nun destingu i ciuri e ë feste! …

Qü sun ? U relœri d’u Palaçi

Louis Notari
(Graphie de l’auteur)

Du plus haut de la tour
Je te surveille et je règle ta vie !
Plus d’une fois je te fais courir
Si tu me regardes pendant que tu marches…

Si tu pouvais me faire courir
Pendant les jours de peine,
Tu monterais sur la tour
Pour me donner des coups de lance…

Si tu montais sur la tour
Quand tu as le cœur joyeux,
Tu me dirais de ne pas courir,
De ne pas courir comme le vent !…

Ne crois pas que je courre,
ne crois pas que je m’arrête :
Du plus haut de la tour
Je ne fais point de différence entre les pleurs et les fêtes ! …

Qui suis-je ? L’horloge du Palais

(Traduction de l’auteur)

Devinette : a Campana

O sempre a buca larga e ‘na linga de ferru, ma me ne stagu ciüta perchè nun sò parlà : nun sò dì che ‘na nota, ra sò finta crià... ma se ra vurì sente, devì me rà rancà ün tirandu cu’ ë corde... e ve fagu süà... ma... fè ben atençiun... se caru, ve suterru... Qü sun ? A campana Louis  Notari (Graphie de l’auteur)

J’ai toujours la bouche ouverte et une langue de fer, mais je reste muette parce que je ne sais pas parler : je ne sais qu’une note, je sais même la hurler... mais si voulez l’entendre, il vous faut me l’arracher en tirant sur les cordes et je vous fais transpirer... mais faites bien attention... si je dégringole, je vous mets sous terre...

Qui suis –je ? La cloche (Traduction de l’auteur)

Devinette : a Marina

Candu sun de marrimù Nun me pàija che u Signù : Sbràgliu, sàutu, muntu e caru E düsciûn nun a reparu : Sbatu, stròsciu, avalu tütu. Sun de bona : stagu ciûtu, Sença dorme, me destendu E carissu ün surridendu Ri giganti e i picenin E ri bressu ciancianin… Qü sun ? A marina Louis Notari (Graphie de l’auteur)

Lorsque je suis de mauvaise humeur Dieu seul peut m’apaiser : Je hurle, je saute, je monte, je descends, Et personne n’est à l’abri : Je cogne, je brise, j’avale tout.

Suis-je de bonne humeur ? je me tais, Sans m’endormir, je m’étends, et je caresse en souriant Les grands et les petits, et je les berce tout doucement…. Qui suis-je ? La mer (Traduction de l’auteur)

 

Devinette : u Retron

Sun scàiji dapertütu : drüntu ë gèije, darrè ün campanin o ‘na muràglia, sciû ë muntagne, ünt’i boschi e ünt’i valui, ma nun sortu giamai fœra d’a tana. Refagu â perfeçiun, se t’apièije, u mutun che fà bê, l’ase che ràglia, ün can che ciura, u bramu d’i liui, ün criu, ün tron, u son de ‘na campana. Candu tü vœi me pòi sempre ciamà che ciœve, trone, vente o faghe belu, perchè nun crignu u tempu o ra stagiun e se Dìu vœ, nun morerò giamai. Parlu tüte rë lenghe e sò sunà ra cimbala, ru cornu e u scivurelu ; respondu fint’a vuje d’u canun e de responde nun me stancu mai !... Qü sun ? U retron Louis Notari (Graphie de l’auteur)

Je suis presque partout : dans les églises, derrière un clocher ou sur un mur, sur les montagnes, dans les forêts et dans les vallons, mais je ne sors jamais de ma cachette. J’imite à la perfection, si cela te plaît, le mouton qui bêle, l’âne qui brait, un chien qui pleure, le rugissement des lions, un cri, un coup de tonnerre, le son d’une cloche.

Quand tu le désires, tu peux toujours m’appeler, qu’il pleuve, qu’il tonne, qu’il vente ou fasse beau, parce que je ne crains ni le temps, ni la saison, et si Dieu veut, je ne mourrai jamais. Je parle toutes les langues et je sais jouer des cymbales, du cor et du sifflet ; je réponds même à la voix du canon et je ne me lasse jamais de répondre. Qui suis-je ? L’écho (Traduction de l’auteur)

Devinette : u Tempu

Devinette : u Tempu

O per destin ch’apina sun nasciüu Sun belu mortu e belu scunpariu : M’apina mortu, sun vite revegnüu, Sempre presente a tü, presente a Diu !… Renàsciu apina mortu e turne a more : Nun sun gàire stimau candu sun vivu Ma candu moru, ‘n choentu pa de fore, Tüti me ciuru : tüti me vurivu !… Qü sun ? U tempu Louis Notari (Graphie de l’auteur)

Devinette : le Temps

J’ai pour destinée qu’à peine né, me voilà mort et disparu ; Mais à peine mort, vite je ressuscite Toujours présent à toi, présent à Dieu !… Je renais à peine mort et je meurs de nouveau : Je ne suis guère apprécié lorsque j’existe, Mais lorsque je meurs, cela n’est pas une fable, Tout le monde me pleure : tout le monde avait besoin de moi !...

Qui suis-je ? Le temps (Traduction de l’auteur)

Pastre che si

Pastre che si

A vuje de l’àngelu

Pastre che sì da muntagna Dreviya-te e scuta ben : Gh’è nasciüu a Betleem En mesu d’a campagna, Ün Bambin, veru Messia Da Vèrgine Maria.

Sciü Laurènçiu

Qü gh’è aiçì che me dreviya, De dunde vegne üna cansun? Au celu gh’è ‘na maraviya! O pressu nui ün fülatun? Ma se carcün gh’à ‘na fulia Vagu ghe dà d’u me bastun.

A vuje de l’àngelu

Àngelu sun, Diu me manda Per v’anunçà chëlu Bambin. È u Signù che ve demanda, A tüti grandi e picinin: D’adurà so fiyu Gesü Che cuma ëlu ghe n’è ciü.

Sciü Laurènçiu

De Diu, sun tüt’ a u serviçi, E vœyu fà so’ vuluntà. Ma sun ch’ün pastre ün verità! Cuma ientrà drent’u palaçi E da u Messia s’invità? Dè-m’ ün cunsiyu, per buntà.

A vuje de l’àngelu

U so palaçi è üna barma, Nun à cüverte e bunetun, Nun à surdati e manc’ ün’armà À ün gran bœ per cumpagnun. Per gh’arrivà se seghe a stela Ch’è a ciü ciàira e a ciü bela. Robert Boisson (Graphie de l’auteur) Mûsica de Marc César Scotto Armunia d’u Canònicu Henri Carol

Pâtre qui dors...

La voix de l’ange

Pâtre qui dort sur la montagne Réveille –toi écoute bien Il est né à Bethléem Au milieu de la campagne Un enfant le vrai Messie De la Vierge Marie.

Laurençiu

Qui est là ? Qui me réveille ? Je crois entendre dans la maison Un esprit, une chanson Je vois au ciel des merveilles Mais si quelqu’un est pris de folie Je vais lui donner de mon bâton.

La voix de l’ange

Je suis l’ange de Dieu le Père Je vous annonce cet enfant A vous tous petits et grands Il demande un cœur sincère Pour adorer son Fils Jésus Car comme lui il n’y en a aura plus.

Laurençiu

J’aime Dieu, suis à son service Et je ferai sa volonté Mais pour entrer dans son palais Comment pourrai-je faire Sans avoir été invité ? Conseille-moi par charité.

La voix de l’ange

Son palais est une grotte Il n’a couverte ni bonnet Sans soldat et sans mousquet Un bœuf ami le réchauffe Pour aller jusqu’auprès de lui Suivez l’étoile au ciel qui luit. (Traduction de l’auteur) Musique de Marc César Scotto Harmonie du Chanoine Henri Carol

U Gatu a Belura e u Lapinotu

U Gatu a Belura e u Lapinotu

Dona Bèlura üna matin
Mess’ i ciarafi ünt’ ün cufin
Và ficà u so fagotu
Ün casa d’ün lapinotu.

Tütu lisciu era andau
Essendu foera u lapin
Per nastüsà u rumanin
D’a gianca rusada bagnau.

Avendu ben currüu, brutau e nastüsau
U nostru lapinotu a casa è returnau.
Dona Bèlura, u nasu ünsci’ a fenestra
Nüfiava cun pieijè parfumi de ginestra
Arriva u lapin, e sbalurdiu, te vëde
Chëla pocu de bon che padruna se crëde !
- « Oh ! Santu Celu, çeche te vedu aiçì ?
Dije u lapinotu messu fœra cuscì
Eh ! Vui ! Madama a Bèlura
Leveve d’u mitan
Se nun vurì ch’ ünte l’ura
Vagh’a çercà ün can. »

A dama d’u nasu punciüu ghe respunde
- « Chëstu trau è de qü per primu se ghe scunde
E vurëssa savè se gh’è da litigà
D’ün trau che per ientrà tüti devun rampà,
E se fussa ün palaçi
Vurerëssa cunusce a lege che u dà
A l’ün o l’autru stassi
Ciütostu ch’a Giuanin o min che ghe sun già ! »
- «  A lege e l’üsança, respunde u capucin
An fau d’achëlu alogiu, ben che sice picin
A me’ eredità, e despœi ne sun mestre
E se nun Te ne vai, Te getu d’a fenestra ! »

-« Va ben, dije Bèlura nun vœyu litigà
Çercamu se qarcun espertu a giüdicà
Sò d’ün gatu sapiente
Unestu e cumpetente
D’acordi ne meterà
Sença ne fà pagà !
Chëlu sapiente Gatu
Era bon magistratu
Tütu vestiu de russu
Ma d’aspetu ben duçu.
U lapinotu per giüge u gradisce
E tüti dui se ne van
Davanti u giüge suvran
- Certi che cuscì a garruya finisce -
Per ghe chœntà, ciacün a so’ manera
A so’ bona ragiun per se tegne a terra.

U giüge, aletau d’a çena che prevëde
Dije ai garruyui «  Apruceve d’a sede
Sun ün pocu balurdu en un ve sentu ben !»
Bèlura e Lapin che nun temevun ren
S’avijinun d’u gatu
Che tratenend’u fiatu
Aspeta cun pasciença
E prun benevurença !
Qandu te vëde i dui a purtada de man
Mandandu i arpiui, scundui sut’ a so’ man
Te ciapa l’ün e l’autru, e sença esitaçiun
Se ne fà u so pastu, cun gran sudisfaçiun.

Achësta fora a nui dev’ünsegnà
Ch’è meyu s’acurdà, sença mai litigà !

Luì Principale
(Graphie de l’auteur)

Le Chat, la Belette et le Petit Lapin

Du palais d’un jeune lapin
Dame Belette, un beau matin
S’empara : c’est une rusée.
Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée.
Elle porta chez lui ses pénates un jour
Qu’il était allé faire à l’Aurore sa cour
Parmi le thym et la rosée.
Après qu’il eut brouté, trotté, fait tous ses tours,
Jeannot Lapin retourne aux souterrains séjours.
La belette avait mis le nez à la fenêtre.
«  O Dieux hospitaliers ! que vois-je ici paraître ?
Dit l’animal chassé du paternel logis.
Holà ! Madame la belette,
Que l’on déloge sans trompette,
Ou je vais avertir tous les rats du pays. »
La dame au nez pointu répondit que la terre
Était au premier occupant.
C’était un beau sujet de guerre
Qu’un logis où lui-même il n’entrait qu’en rampant !
« Et quand ce serait un royaume
Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi
En a pour toujours fait l’octroi
A Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume,
Plutôt qu’à Paul, plutôt qu’à moi. »

Jean Lapin allégua la coutume et l’usage.
«  Ce sont, dit-il, leurs lois qui m’ont de ce logis
Rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils,
L’ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean transmis.
Le premier occupant, est-ce une loi plus sage ?
- Or bien, sans crier davantage,
Rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis. »
C’était un chat vivant comme un dévot ermite,
Un chat faisant la chattemite,
Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras,
Arbitre expert sur tous les cas.
Jean Lapin pour juge l’agrée.
Les voilà tous deux arrivés
Devant sa majesté fourrée.
Grippeminaud leur dit : « Mes enfants, approchez,
Approchez ; je suis sourd ; les ans en sont la cause. »
L’un et l’autre approcha, ne craignant nulle chose.
Aussitôt qu’à portée il vit les contestants,
Grippeminaud le bon apôtre,
Jetant des deux côtés la griffe en même temps,
Mit les plaideurs d’accord en croquant l’un et l’autre.

Ceci ressemble fort aux débats qu’ont parfois
Les petits souverains se rapportant aux rois.

(Jean de La Fontaine)

U CURCUSSUN

U CURCUSSUN

Ün curcussun ava viagiau, Tantu e prun... Avëva tantu ümparau Ma s’era pocu üngrasciau, Stu curcussun. Tüt’amaru e afamau, Tantu e prun... A Mùnegu è arrivau Çercava da fà u so trau, Stu curcussun. Vite, vite à mangiau, Tantu e prun... À büvüu e à cantau À avüu çech’à vusciüu, Stu curcussun. E dop’ ün pocu à ciamau, Cun ragiun... U munegascu belinun, Stu curcussun. Paulette Cherici-Porello (Graphie de l’auteur)

LE CHARANÇON

Un charançon qui avait voyagé Tant et plus... Avait beaucoup appris Mais il s’était peu engraissé, Ce charançon.

Amer et affamé Tant et plus... A Monaco est arrivé. Il cherchait à se fixer, Ce charançon. Vite, vite il a mangé Tant et plus... Il a bu, il a chanté, Il a obtenu ce qu’il a voulu, Ce charançon. Au bout de quelque temps Avec raison... Il traitait le Monégasque de benêt, Ce charançon. (Traduction de l'auteur)

U Serpente et u Scüu

U SERPENTE E U SCÜU

Scüsa amigu, ma, te suvegni da sügüru tamben tü ch’a to’ maire-gran, bon’ àrima, ne chœntava a storia d’a tarrasca ? Se me ne rapelu ?... Te lasciu dì, me fava drissà i caviyi sci’ a testa. E min, de noete me lasciavu a candera açësa per vëde se a tarrasca nun vegnëva a se scunde suta u letu. Va ben... Ma bel’aura çeche vai a me çercà cun a to’ tarrasca ? N’è passau d’àiga suta u ponte, au giurnu d’anchœi. Cosa me fà pensà â tarrasca ?... Vagu t’u dì... Vurerëssa che me spieghëssi, tü ch’ai fau de stüdi a l’üniversità, vurerëssa che me spieghëssi çech’ è achëlu famusu serpente che ghe n’è che sun fœra, d’àutri che sun drentu, d’àutri che vœnun ne sorte, d’àutri che vœnun ghe ientrà, d’àutri che vœnun mëte fœra ‘chëli che sun drentu... nun è ün serpente, è ‘na babilonia. Ma vœi dì u serpente munetari ?... E prun fàcile da capì : stu serpente à devüu se storze tantu e tantu che nun sà ciü mancu ëlu unde gh’à a testa e unde gh’à a cua... E crëdu che, per aura dorme per digerì u scüu. U scüu che nüsciün à vistu perchè u serpente l’à mangiau, stu serpente che sccioperà perchè nun sà ciü unde mëte a testa ni unde mëte a cua... Tèn, m’è ciü caru a storia d’a tarrasca. Gh’ai ben ragiun, amigu, achëla d’u serpente e d’u scüu fà propi tropu paura. Paulette Cherici-Porello (Graphie de l’auteur)

LE SERPENT ET L’ÉCU

Pardon ami, tu te souviens certainement de l’histoire de la Tarasque que nous contait ta grand-mère ?

Si je me souviens ?... Cette histoire me faisait dresser les cheveux sur la tête. Moi, la nuit je laissais la chandelle allumée pour voir si la Tarasque n’allait pas se glisser sous mon lit. C’est bon... Mais aujourd’hui où veux-tu en venir avec ta Tarasque ? Il s’en est écoulé du temps depuis l’histoire de ma grand-mère... Ce qui me fait penser à la Tarasque ?... je vais te le dire ... je voudrais que tu m’expliques, toi qui as fait des études à l’Université, je voudrais que tu m’expliques ce qu’est ce fameux serpent : il y en a qui sont en dehors, d’autres en dedans, d’autres qui veulent en sortir, d’autres qui veulent y entrer, certains veulent faire sortir ceux qui veulent y entrer, certains veulent faire sortir ceux qui sont à l’intérieur.... ce n’est pas un serpent, c’est la Tour de Babel. Mais tu veux parler du serpent monétaire ?... C’est très facile à comprendre : ce serpent a dû se tordre tellement et tellement qu’il ne sait même plus où il a la tête ni ou il a la queue. Et je crois que, pour l’heure, il dort pour digérer l’écu. Un écu que personne n’a vu parce que le serpent l’a mangé, ce serpent qui crèvera parce qu’il ne sait plus où mettre sa tête ni sa queue... Tiens, je préfère l’histoire de la Tarasque. Tu as bien raison, mon ami, celle du serpent et de l’écu, si l’on y réfléchit, fait vraiment trop peur. (Traduction de littérale)

U Cavagnëtu

 

U Cavagnëtu

Se Nostru Signù vœ, che u lünesdi de Pasca, A paije lüje enfin, sciü a terra munegasca Anderimu, au ciucà d’au nostru repichetu, Cum’è de tradiçiun, mangià u cavagnëtu. Da tüti balaui se senterà ciamà : «  Si pruntu Sciü Güstin, despaceve, cumà ! » Nun stè ren ublià d’a vostra pruvisiun : Pan frescu e curumbun, favëte e sauçissun Porta ‘na turta d’erba e te sperlecherai; D’arcicoti farçi o dui barbagiuai; Porta ün belu rustiu o finta, se tü vœi, Ün petu de vitelu farçiu cun de pesei! Garda ben se nun manca ciü ren ent’u cavagnu Che de vin ghe ne sice per tüti e sença spragnu, Frupa ‘na turta duça, ‘na bela sardinà, Ünt’ün panaman nëtu, d’a darrera bügà, E pœi versu a campagna piyerimu u camin Che mena ver’ Laghè, o ün sciü a San Martin. Oh ! che brassae de sciure, oh ! che beli buchëti Che chœyerimu en Grima, o ailà a i Muneghëti ! Ciancianin en cantandu, e sença se sprescià, Suta d’ün belu pin, prunterimu u dernà : Suvra l’erbeta o ë sciure che faran da tapissu, Preparerëmu a tora, cun garibu e redrissu, Ë bole de terraia, cun ri gali pintai I cuteli e furcine, magara dui cüyai E tüte rë butiye, rangiae en prufescia, Sciü ‘na tuaya gianca, che sente ra lescia, Ma sarvà ent’u cavagnu, ben scusa per a fin A butiya de branda, curuna d’u festin. Per tüti ra giurnà sarà alegra e bela. E candu spunterà, au cielu a prima stela, Ë fiye e ri garçui, repiyandu u camin Cu’ au brassu i cavagnëti garni de giaussemin Forsci en se dandu a man e’n ne cantandu üna Se ne returneran suta u ciairu d’a lüna. Louis Canis (Graphie de l’auteur)

PIQUE-NIQUE

Si Dieu le veut, qu’un lundi de Pâques, La paix brille enfin sur la terre monégasque, Nous irons, au son de notre carillon, Pique-niquer comme il est de tradition. De tous les porches on entendra appeler : «  Vous êtes prêt Justin ? Dépêchez-vous Commère ! » N’oubliez rien dans vos provisions : Pain frais et michette, févettes et saucisson ; Apporte une tourte de blettes et tu te lécheras les babines ; Des artichauts farcis ou quelques barbagiuans ; Apporte un beau rôti ou même, si tu veux, Une poitrine de veau farcie avec des petits pois ! Regardez-bien qu’il ne manque rien dans le panier, Qu’il y ait du vin pour tous, et dans restriction ; Enveloppez une tourte douce, une belle sardinà Dans un torchon propre de la dernière lessive, Et puis vers la campagne nous prendrons le chemin Qui monte vers Laghet ou plus haut à Saint-Martin. Oh ! quelles brassées de fleurs, oh ! quels jolis bouquets Nous cueillerons en Grima ou au-delà aux Moneghetti ! Doucement en chantant et sans nous presser, Sous un joli pin nous préparerons le diner : Sur l’herbette ou les fleurs qui feront un tapis, Nous dresserons la table avec art et adresse, Les bols de terre-cuite aux coqs colorés, Les couteaux et fourchettes, peut-être deux cuillères Et toutes les bouteilles, rangées en procession Sur une nappe blanche qui sent bon la lessive, Mais conservée dans le panier, bien cachée pour la fin La bouteille de marc, couronne du festin,

Pour tous la journée sera joyeuse et belle Et lorsque poindra au ciel la première étoile Les filles et les garçons reprenant le chemin A leurs bras les paniers remplis de jasmin Peut-être en se donnant la main et en chantant Ils s’en retourneront sous le clair de lune. (Traduction de l'auteur)

 

© Comité National des Tradtions Monégasques 2018
Siège Social - 2, rue Emile de Loth - MONACO-VILLE - 98000 MONACO Tél : +377 93 50 57 28